Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Naše projekty

3. CHARITATÍVNY KALENDÁR "BOJOVNÍCI V AKCII"

Projekt v podobe charitatívneho kalendára sa pomaličky stáva tradíciou. Aj tentokrát sme pre Vás pripravili krásny stolový kalendár s úsmevnými fotografiami hendikepovaných detičiek. Do kalendára je zapojených sedem detičiek. V kalendári môžete vidieť terapie, cvičenia či pomôcky, ktoré týmto detičkám pomáhajú posúvať sa vpred.

Čítať ďalej: .. 

2. CHARITATÍVNY KALENDÁR "MALÍ-VEĽKÍ BOJOVNÍCI"

„Malí – veľkí bojovníci“. To je názov 2.charitatívneho kalendára nášho občianskeho združenia. Oproti minulému roku je to kalendár pomáhajúci piatim detičkám – Emke, Nikolke, Dominikovi, Alexíkovi a Tobiaskovi.

Čítať ďalej: .. 

PREDAJ KALENDÁRA NA ROK 2013

Kalendár Nikolky a Tobiaska na rok 2013 už v predaji! Môžete si ho zakúpiť na predajných miestach v predajni H-SPORT na M.R. Štefánika, v Trafike (Kaufland), Športclub (futbalový štadión), Pizzeria AB, Salón Dolce Vita, fotoateliér Matušková. Cena kalendárika je 3€, no kto chce pomôcť viac, samozrejme nás poteší.

Čítať ďalej: .. 

Lavička vďaky a pokoja v Zámockom parku v Seredi

Naše občianske združenie pomáha detičkám, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť z dôvodu zdravotného postihnutia. Pomáhame im zväčša finančne, aby mohli absolvovať rôzne terapie a rehabilitácie, ktoré ich posúvajú vpred.

Čítať ďalej: .. 

Vybavenie pacientskych izieb v DFNsP Kramáre

Už od nášho vzniku plníme náš hlavný cieľ, ktorým je pomoc hendikepovaným detičkám. Zväčša im pomáhame finančne, z času na čas materiálne, no takmer vždy individuálne. Napadlo nám, že by sme radi pomohli viacerým naraz.

Čítať ďalej: .. 

Príručky pre život s inak obdareným dieťaťom

Občianske združenie CDKL5 Slovakia vzniklo za účelom šírenia povedomia o zriedkavom genetickom ochorení spôsobenom mutáciou CDKL5 génu, s cieľom podporovať výskum tohto ochorenia a poskytovať verejnosti možnosti odborného vzdelávania.

Čítať ďalej: .. 

POMOCNÍČEK o.z. jedným zo signatárov dokumentu „Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP“

Deti s ŤZP nevedia hájiť svoje špecifické potreby a záujmy, preto je dôležité, aby ich práva zastupovali rodičia. Z tohto dôvodu sa vytvorila Platforma rodičov detí s ŤZP, ktorej hlavným cieľom je nielen zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja, ale aj iniciovať potrebné legislatívne zmeny.

Čítať ďalej: .. 

DOBROČINNÉ RAŇAJKY VO FIRME IBM

23.septembra 2015 zrealizovali vo firme IBM v Bratislave úžasnú myšlienku – Dobročinné raňajky. Zamestnanci napiekli domáce dobroty a následne ich navzájom ochutnávali a predávali.

Čítať ďalej: .. 

POMOCNÍČEK MÁ ĎALŠIEHO PRIATEĽA - NAŠE MOTÝLIKY OZ

Naše motýliky o.z. pre Vás v spolupráci s akreditovanými organizáciami a odborníkmi organizuje vzdelávacie aktivity a kurzy s cieľom rozšíriť znalosti a kompetencie ako odborníkov, tak aj rodičov.

Čítať ďalej: .. 

SPOLUPRÁCA KTORÁ POMÁHA

Občianske združenie POMOCNÍČEK  v spolupráci s rehabilitačným centrom ADELI Medical Center v Piešťanoch a Asociáciou pomoci postihnutým ADELI – APPA umožňuje detičkám z Denného Centra POMOCNÍČEK absolvovať  hyperbarickú oxygenoterapiu v ADELI Medical Centre za polovičnú cenu. 

Čítať ďalej: .. 

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 20 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov