Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Žiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti občianskeho združenia POMOCNÍČEK a priložených dokumentoch. Tieto osobné údaje budú občianskym združením POMOCNÍČEK spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie občianskeho združenia POMOCNÍČEK a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu občianskeho združenia POMOCNÍČEK po jeho zániku.

Meno a priezvisko dieťaťa (*)

Prosím napíšte celé meno
Dátum narodenia dieťaťa (*)

Neplatný vstup
Meno a priezvisko rodiča, príp. zákonného zástupcu (*)

Prosím napíšte celé meno
Dátum narodenia rodiča (*)

Neplatný vstup
E-mail (*)

Neplatná e-mailová adresa
Telefón (*)

Neplatné telefónne číslo
Ulica, popisné číslo (*)

Neplatný vstup
Mesto (*)

Neplatný vstup
PSČ (*)

Neplatný vstup
Váš príbeh (*)

Neplatný vstup
O čo žiadate (*)

Neplatný vstup
Celkové náklady (*)

Neplatný vstup
Majetkové pomery rodiny (príjmy rodičov, výdaje na bývanie, stravu, splátky, oblečenie, školu, liečbu) (*)

Neplatný vstup
Ako ste sa o nás dozvedeli (*)

Neplatný vstup
(*)

Neplatný vstup
Vybrať súbor na priloženie (foto dieťaťa) (*)

Invalid Input

Invalid Input

O nás

Občianske združenie Pomocníček poskytuje pomoc handicapovaným deťom do 15 rokov s telesným a mentálnym postihnutím z dôvodu vývojového poškodenia mozgu a deťom s onkologickými ochoreniami. 

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk