Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 20 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Poskytnúť rodičom detí sociálnu pomoc ako aj pomôcť im získavať alternatívne zdroje financovania liečby a rehabilitácií detí, resp. priame spolufinancovanie tejto liečby podľa finančných možností združenia.

Organizovanie hudobných, divadelných a kultúrnych podujatí s cieľom získať finančné prostriedky pre plnenie potrieb a cieľov združenia. Výroba a predaj propagačných predmetov za účelom pomoci deťom.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov