Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Na čo treba myslieť, ak chcete v roku 2020 darovať 2% zaplatenej dane?

 

do 15. februára 2020
Zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke).

do 31. marca 2020 
Daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:
1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.
VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 5
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 12
2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 12

Právnické osoby poukazujú v roku 2020 1%
Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2.

do 30. apríla 2020 
Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 422 911 51

Obchodné meno alebo názov: POMOCNÍČEK o.z.

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

Vyplnené Vyhlásenie s údajmi POMOCNÍČKA je k dispozícii na stiahnutie TU

Potvrdenie o zaplatení dane je k dispozícii na stiahnutie TU

(pre správne zobrazenie pdf súboru, odporúčame použiť internetový prehliadač Chrome)

Daňovníci môžu využiť aj možnosť podať si online daňové priznanie cez aplikáciu - rýchlo, jednoducho a bezpečne. V aplikácii je možnosť darovať 2% z dane pre POMOCNÍČEK o.z. prostredníctvom jednoduchého formulára.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 20 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov