Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Poslaním občianskeho združenia POMOCNÍČEK je podať pomocnú ruku rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii z dôvodu ochorenia ich dieťatka. Zdravie týmto detičkám nevráti nik, no uľahčiť im ich život môžu rôzne terapie a pomôcky, ktoré im pomáhame financovať. Našim poslaním je byť tu pre nich a pomáhať im.

RADOSŤ

Nezištne dávať a pomáhať, spôsobiť niekedy len letmý úsmev nám robí veľkú radosť a vyvoláva v nás pocit, že má zmysel robiť to ďalej a ďalej.

VIERA

Veríme, že nech sa deje čokoľvek, vždy je to dobré. Aj keď nie práve v tom momente, ale veríme, že neskôr to dobré bude.

MIER

Od samého začiatku rozmýšľame, ako sa veci robiť dajú a nie ako sa nedajú. Skúšame to v mieri a s vierou uspieť s každým našim projektom.

POKORA

S úctou pristupujeme ku každej osobe, či už k zdravej, ktorá nám pomáha pomáhať, alebo k chorej, ktorej pomáhame my všetci. Sme za to vďační, lebo len s pokorou a v jednote sa to dá!

LÁSKA

Už mamy nás učili piecť koláč s láskou, vtedy chutí najlepšie! A tak to robíme aj my: každý projekt robíme s Radosťou, Vierou, Láskou, Pokorou a v Mieri s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a vďaka nemu pomôcť.

PRIATEĽSTVO

Prirodzené a krásne priateľstvá medzi pomocníkmi, maminami v centre, sponzormi či známymi osobnosťami, proste so všetkými, ktorí majú chuť len tak pomáhať.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov