Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Občianske združenie POMOCNÍČEK sme založili v roku 2012 s víziou pomáhať tým najzraniteľnejším - deťom, ktoré nemali to šťastie narodiť sa zdravé.


Našim cieľom je:

  • Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.
  • Poskytnúť rodičom detí sociálnu pomoc ako aj pomôcť im získavať alternatívne zdroje financovania liečby a rehabilitácií detí, resp. priame spolufinancovanie tejto liečby podľa finančných možností občianskeho združenia POMOCNÍČEK o.z. (ďalej združenie).
  • Organizovanie hudobných, divadelných a kultúrnych podujatí s cieľom získať finančné prostriedky pre plnenie potrieb a cieľov združenia.
  • Výroba a predaj propagačných predmetov za účelom pomoci deťom.
  • Poskytovanie rehabilitačných služieb, špeciálnej pedagogiky, logopédie a iných doplnkových terapií handicapovaným deťom.
  • Podpora a pomoc zariadeniam poskytujúcim zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie služby handicapovaným deťom a ich rodinám.

 

 

"Ak chcete robiť neuveriteľné veci, musíte mať neuveriteľné sny."

John Eliot
 

Týmto mottom sa riadime pri napĺňaní našich cieľov. Je pre nás motiváciou a neustále nás posúva vpred!
O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov