Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Iné

Ako iste viete, naše podujatia organizujeme s cieľom získať výťažok a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú. Pod našimi krídlami nachádzajú útočisko pomoci detičky so zdravotným znevýhodnením, ktorým sa rôznymi spôsobmi snažíme zlepšiť ich životné podmienky.

Druhým dôvodom, prečo naše akcie usporadúvame, je však aj to, že sa radi stretávame s ľuďmi, ktorí sú našimi podporovateľmi a vernými sponzormi. Keďže už uplynula veľmi dlhá doba od poslednej možnej kultúrnej príležitosti, rozhodli sme sa zorganizovať niečo netradičné, v našom prípade aj v netradičnom čase. Benefičný juniáles, ktorý sme pre Vás pripravili, sa bude konať 11.júna 2022 v Dome kultúry v Seredi. Vsadili sme predovšetkým na dobrú zábavu v sprievode kapely The Great Voices a DJ Sonica. Večerom nás prevedie muzikálová herečka a speváčka Natália Kóšová a svojim humorom večer spestrí stand-up komik Jakub Lužina. Pri príležitosti konania Benefičného juniálesu sme vyhlásili verejnú zbierku s rovnomenným názvom, ktorá je na Ministerstve vnútra registrovaná pod číslom 000-2022-024778. Do zbierky je možné prispievať troma spôsobmi. Prvým je kúpa samotnej vstupenky v sume 40€/osoba, pričom minimálne 75% ceny vstupenky predstavuje príspevok do verejnej zbierky. Ďalšími spôsobmi je zasielanie ľubovoľných príspevkov na účet zbierky IBAN SK28 7500 0000 0040 2863 1769 a zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek počas samotného juniálesu. Výťažok verenej zbierky bude použitý na plnenie cieľov nášho združenia.
Touto cestou Vás srdečne pozývame, príďte sa s nami zabaviť a pomôžte dobrej veci.
Ďakujeme za Vašu dôveru a podporu!


Tím POMOCNÍČEK o.z.

Predbežná správa verejnej zbierky          Záverečná správa verejnej zbierky

juniales pomocnicek

 

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov