Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Charitatívny kalendár

Kalendár Nikolky a Tobiaska na rok 2013 už v predaji! Môžete si ho zakúpiť na predajných miestach v predajni H-SPORT na M.R. Štefánika, v Trafike (Kaufland), Športclub (futbalový štadión), Pizzeria AB, Salón Dolce Vita, fotoateliér Matušková. Cena kalendárika je 3€, no kto chce pomôcť viac, samozrejme nás poteší.

Dve mamičky inak obdarených detičiek a jedna fotografka. Prišiel nápad, k nemu chuť a odhodlanie, slovo dalo slovo a vznikol prvý charitatívny kalendár nášho združenia. Plagátový kalendár a krásnymi tváričkami Nikolky a Tobiaska prišiel na svet v priebehu niekoľkých týždňov. Napriek pomerne krátkej dobe predaja sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 1 842,10€. Túto sumu sme rozdelili rovným dielom Nikolke a Tobiaskovi. Obaja deň čo deň cvičia a navštevujú rozličné terapie, vďaka ktorým sa posúvajú vpred. Majú pred sebou dlhú cestu, no každé jedno euro je dôležité a každé jedno cvičenie je nápomocné. Preto aj vďaka finančnému daru 921,05€ pre každého z nich sa môžu opäť niekam posunúť.

Držíme im palce!

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov