Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2014

Som slobodná mamička, sama vychovávam syna Paťka. V roku 2008, keď mal Paťko nastúpiť do škôlky a ja do práce, mu diagnostikovali leukémiu.

A tak sme sa na vyše roka dostali do nemocnice. Bolo to ťažké, nakoľko Paťkov otec nám po finančnej stránke vôbec nepomáhal . Preto som si musela dať žiadosť na náhradné výživné, ktoré som doteraz poberala. Za synom však chodil na návštevy a aj ho brával na prechádzky. Popri leukémii sa Paťkovi pridružili aj iné ochorenia a teraz navštevuje viacero ambulancií. Tento rok nastúpil aj do školy, ale po týždni sa musel vrátiť naspäť do škôlky, lebo to nezvládal. A to už mal minulý rok odklad školskej dochádzky. Teraz v škôlke navštevuje denne jednu hodinu špeciálnu triedu, kde ho pripravujú na budúci rok na nástup do školy, aby to teraz už zvládol. Paťkovi otec zomrel a preto je Paťko veľmi smutný. Preto by som vás chcela veľmi poprosiť o nejakú finančnú pomoc, nakoľko si nemôžem nájsť prácu na trvalý pracovný pomer. Môžem pracovať len na ranné zmeny, keď je Paťko v škôlke, ale zatiaľ mi žiadny zamestnávateľ nevyšiel v ústrety, a preto chodím na brigády, ktorých tiež nie je veľa.

Paťko dostal finančný dar vo výške 500€ od POMOCNÍČEK o.z.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov