Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Príručky pre život s inak obdareným dieťaťom

Príručky pre život s inak obdareným dieťaťom

Občianske združenie CDKL5 Slovakia vzniklo za účelom šírenia povedomia o zriedkavom 

genetickom ochorení spôsobenom mutáciou CDKL5 génu, s cieľom podporovať výskum tohto ochorenia a poskytovať verejnosti možnosti odborného vzdelávania.
Občianske združenie CDKL5 Slovakia ktoré je tiež partnerom POMOCNÍČEK o.z., vypracovalo rozsiahle príručky pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami. Podrobné a veľmi užitočné informácie z oblasti terapií, prehľadne rozdelené podľa druhov nájdete na http://www.cdkl5.sk/zivot-s-cdkl5/terapie/. Problematika výchovy a vzdelávania inak obdarených detí podľa školského a sociálneho zákona nájdete na http://www.cdkl5.sk/zivot-s-cdkl5/vychova-a-vzdelavanie/.
Mnohé ďalšie informácie z rôznych oblastí života s hendikepovaným dieťatkom nájdete na www.cdkl5.sk v sekcii Život s CDKL5.


O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov