Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2014

Sme slabozrakí rodičia a máme syna Tomáška. V dôsledku zakrvácania do mozgu po pôrode má Tomáško diagnózu DMO kvadruparetickú formu a trpí tiež epilepsiou.

Na jeho liečenie vynakladáme veľké finančné prostriedky, potrebuje nákladnú liečbu a z toho dôvodu žiadame o finančný príspevok. Tomáška veľmi ľúbime a robíme všetko pre to, aby dosiahol vytúženú chôdzu o barličkách.

Tomáško dostal týždňový rehabilitačný pobyt v rehabilitačnom zariadení NEURINO. Tento pobyt v hodnote 400€ daroval POMOCNÍČEK v spolupráci s NEURINOM.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov