Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Iné

Podstata našej pomoci doteraz spočívala vo finančných, prípadne vecných daroch. No vízia nášho združenia bola oveľa väčšia. Táto vízia dostala podobu projektu v januári 2015 a finálnu podobu v máji 2015. Je ňou novootvorené Denné Centrum POMOCNÍČEK v Seredi.

Je to centrum pre detičky s mentálnym, telesným či kombinovaným postihnutím, kde im budú vďaka odborníkom poskytované terapie na rozvoj telesnej aj mentálnej stránky. V rukách špeciálnej pedagogičky a fyzioterapeutky budú krok za krokom napredovať a dosahovať svoje malé víťazstvá. Naše Denné centrum POMOCNÍČEK sa nachádza na Legionárskej ulici v Seredi. Jeho krstnou mamou je naša verná Pomocníčka združenia Adelka Banášová. Dňa 5.5.2015 spolu s ľuďmi, ktorí priložili ruku k dielu, pokrstila centrum bublinkami šťastia a slávnostne prestrihla červenú pásku. Dvere centra sa pre detičky otvorili v pondelok 18.5.2015, odkedy môžu navštevovať terapie u špeciálnej pedagogičky a od 1.7.2015 už aj individuálne rehabilitácie u fyzioterapeutky. Kiež by podobné centrá neboli potrebné a všetky deti by veselo behali a štebotali na ihriskách a v škôlkach. No keďže detičiek so špeciálnymi potrebami stále pribúda, je nevyhnutné robiť pre ne maximum! 

Projekt denné Centrum POMOCNÍČEK bol realizovaný aj vďaka podpore mesta Sereď, Trnavského samosprávneho kraja a Nadácie Tatrabanky.

Fotky z tejto akcie nájdete v galérii.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov