Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Iné

DOBROČINNÉ RAŇAJKY VO FIRME IBM

23.septembra 2015 zrealizovali vo firme IBM v Bratislave úžasnú myšlienku – Dobročinné raňajky. Zamestnanci napiekli domáce dobroty a následne ich navzájom ochutnávali a predávali.

Čítať ďalej: .. 

SPOLUPRÁCA KTORÁ POMÁHA

Občianske združenie POMOCNÍČEK  v spolupráci s rehabilitačným centrom ADELI Medical Center v Piešťanoch a Asociáciou pomoci postihnutým ADELI – APPA umožňuje detičkám z Denného Centra POMOCNÍČEK absolvovať  hyperbarickú oxygenoterapiu v ADELI Medical Centre za polovičnú cenu. 

Čítať ďalej: .. 

POMOCNÍČEK MÁ ĎALŠIEHO PRIATEĽA - NAŠE MOTÝLIKY OZ

Naše motýliky o.z. pre Vás v spolupráci s akreditovanými organizáciami a odborníkmi organizuje vzdelávacie aktivity a kurzy s cieľom rozšíriť znalosti a kompetencie ako odborníkov, tak aj rodičov.

Čítať ďalej: .. 

OTVORILI SME DENNÉ CENTRUM POMOCNÍČEK

Podstata našej pomoci doteraz spočívala vo finančných, prípadne vecných daroch. No vízia nášho združenia bola oveľa väčšia. Táto vízia dostala podobu projektu v januári 2015 a finálnu podobu v máji 2015. Je ňou novootvorené Denné Centrum POMOCNÍČEK v Seredi.

Čítať ďalej: .. 

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 20 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov