Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Iné

Deti s ŤZP nevedia hájiť svoje špecifické potreby a záujmy, preto je dôležité, aby ich práva zastupovali rodičia. Z tohto dôvodu sa vytvorila Platforma rodičov detí s ŤZP, ktorej hlavným cieľom je nielen zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja, ale aj iniciovať potrebné legislatívne zmeny.

 Svojím podpisom podporíte Platformu rodičov pri presadzovaní zmien v intenciách komplexne spracovaného dokumentu, ktoré môžu ovplyvniť životnú úroveň detí s ŤZP a ich sociálnu inklúziu.Spomínaný dokument poukazuje na problémy, ktorým rodiny týchto detí čelia v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti. Obsahuje aj návrhy riešenia jednotlivých problémov. Kompletný dokument nájdete na odkaze:

http://ranastarostlivost.sk/uploads/tmce/70303e6b289d3a5b70d173eaaa0aba5b.pdf?t=1431598398396

Od 1. Decembra 2015 do 31. Januára 2016 prebieha podpisová kampaň pre získanie celospoločenskej podpory k predloženiu tohto dokumentu do NRSR. Podporte návrhy zvyšujúce kvalitu života rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím a vyplňte tento formulár:

https://docs.google.com/forms/d/1QY_NiuW6Tnb9Q5x_1pcS-T5TJ4w3vKUUnm9svxLN0l4/viewform?c=0&w=1

Platformu rodičov detí s ŤZP predstavujú Mária Tomaško, Ľudmila Belinová, Alexandra Mikulec, Monika Fričová, Tatiana Bednáriková, Jana Lowinski spolu s ďalšími signatármi, ktorým sa stal aj POMOCNÍČEK o.z.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov