Zavolajte nám: 0905 233 467
Školská 1, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2016

DSS Pastuchov2

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná, prostredníctvom svojich služieb, zabezpečuje pre deti a dospelých s mentálnym postihom v kombinácii s inými postihnutiami  život, ktorý sa maximálnou mierou približuje k životnému štandardu bežnej populácie mimo zariadenia s prihliadnutím na  individuálne potreby.

Cieľovou skupinou sú deti a dospelé osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie. Celková kapacita zariadenia je 74 miest.

Klienti z DSS Jahodná dostali vecný dar – rehabilitačný bicykel ktorý pre POMOCNÍČEK o.z. sprostredkovala pani Lenka Kolláriková.

 

O nás

Občianske združenie Pomocníček poskytuje pomoc handicapovaným deťom do 15 rokov s telesným a mentálnym postihnutím z dôvodu vývojového poškodenia mozgu a deťom s onkologickými ochoreniami. 

Od roku 2015 Pomocníček spolupracuje aj s občianskym združením Naše Motýliky.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Školská 1
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk