Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2016

Lucka

Lucka sa narodila v termíne s pôrodnou hmotnosťou 4030g ako naše tretie dieťa. Problémy nastali už pri pôrode. Lucka nedýchala, museli ju oživovať. Keďže sa jej stav nezlepšoval, začali lekári s rôznymi vyšetreniami. Vyslovili podozrenie na metabolickú poruchu.

Dnes má Lucka dva roky a zatiaľ stále nemá stanovenú konečnú diagnózu. Lucka má ťažkú hypotóniu, leukoencefalopatiu, epileptické záchvaty, má zavedený PEG. Jej vnímanie okolitého sveta je dosť obmedzené, ale teší nás, že sa to zlepšuje. Lucka reaguje na zvuky, má rada hudbu, najmä gitaru so spevom. Sem-tam sa jej niečo podarí zachytiť zrakom a niekedy nás obdarí svojím krásnym úsmevom. Sú to veľmi pomalé kroky, a preto sú pre nás o to cennejšie.

Lucka väčšinu dňa prespí, zatiaľ nedokáže udržať ani hlavičku, a preto je pre ňu veľmi potrebné cvičenie. Cvičíme Bobath koncept a pravidelne rehabilitujeme v rehabilitačnom centre Neurino. Veľmi nám pomáha terapia v špeciálnej logopedickej ambulancii v Skalici. Lucka sa učí papať cez ústa. Mnohými technikami a pomôckami stimulujeme Luckine zmysly. Pomáha jej aj canisterapia s psíkom Falcom. Pred dvoma mesiacmi sme jej kúpili malého maltézskeho psíka, ktorý je stále pri nej a dúfame, že to prinesie nové podnety pre rozvoj jej vnímania.

Neustále hľadáme nové možnosti ako Lucke pomôcť. Túto našu snahu komplikuje fakt, že nevieme, čo presne Lucke je, a teda ani ako jej najlepšie pomôcť. Máme za sebou aj vyšetrenia v Prahe v Ústave metabolických dedičných chorôb, ktoré však neprinieslo posun v stanovení diagnózy. Bojujeme teda na dvoch bojiskách – na jednej strane za stanovenie Luckinej diagnózy, na druhej strane za podpora jej mentálneho a fyzického rozvoja.
Najväčšími Lucinkými „stimulačnými a rozvojovými pomôckami“ sú jej dve staršie sestry, ktoré ju veľmi ľúbia a každý večer sa modlia, aby už Lucka vedela sama papať a chodiť. Aj keď to možno pre okolitý svet tak nevyzerá, Lucínka je naším veľkým Božím požehnaním. Našou úlohou je objaviť všetko, čo je v nej ukryté.

Lucka dostala finančný dar vo výške 1758€

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov