Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2016

Nikolka

Nikolka sa narodila predčasne v 31. týždni tehotenstva s ojedinelou diagnózou chylothorax. Následkom týchto všetkých komplikácií dnes bojujeme s diagnózami: autizmus a detská mozgová obrna – triparetická forma, teda zasiahnuté sú obe nožičky a ľavá ruka.

Nikolka bude mať 1.11. už päť rôčkov, ale stále nerozpráva. Okrem keždodennéhocvičenia Bobath konceptu, LTV, ale aj cvičení v obleku Therasuit, absolvuje Nikolka hodiny so špeciálnou pedagogičkou, vďaka ktorej veríme, že sa posunieme o malý krôčik vpred aj po mentálnej stránke. Rozvoj mentálnej stránky podporujeme aj doplnkovými terapiami ako kraniosakrálna terapia, hipoterapia, canisterapia a Snoezelen, ktoré má Nikolka naozaj rada. Toto všetko však musíme navštevovať individuálne, kedže Nikolke stále veľmi prekážajú iné detičky, hlavne kvôli zvukom a hlasom. Preto Nikolka zatiaľ nie je schopná navštevovať škôlku a byť v kolektíve s ostatnými detičkami. čo nás však nesmierne teší je, že sa Nikolka začala viac usmievať, rozozná, keď sa s ňou tatinko blázni a s úsmevom čaká, čo s ňou bude vymýšlať. A aj z tohto mála sa vieme neskutočnetešiť. Boj nevzdávame, aj keď je to často ťažké, ale veríme, že úspechy sa ešte dostavia.

Nikolka dostala finančný dar vo výške 1758€

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov