Zavolajte nám: 0905 233 467
Školská 1, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2015

DSS Pastuchov2

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Poskytuje starostlivosť a služby deťom a dospelým s rôznym druhom zdravotného postihnutia.

Zariadenie má kapacitu 30 miest s možnosťou poskytovania sociálnych služieb formou pobytovej aj celoročnej starostlivosti. DSS poskytuje klientom ubytovanie, stravu, ošetrovateľskú činnosť, rehabilitácie, terapie či záujmovú činnosť. Klientom sú poskytované terapie ako muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia... aby sa deti aj dospelí v starostlivosti DSS cítili príjemne, personál im život spestruje hudbou, tancom, zábavou, športovými podujatiami, organizujú rôzne výlety, na ktoré sa vždy všetci veľmi tešia.

Deti z DSS Pastuchov dostali vecný dar – rehabilitačný bicykel, ktorý pre POMOCNÍČEK o.z. sprostredkovala pani Lenka Kolláriková.

O nás

Občianske združenie Pomocníček poskytuje pomoc handicapovaným deťom do 15 rokov s telesným a mentálnym postihnutím z dôvodu vývojového poškodenia mozgu a deťom s onkologickými ochoreniami. 

Od roku 2015 Pomocníček spolupracuje aj s občianskym združením Naše Motýliky.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Školská 1
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk